کارگاه کاربردی نرم افزار Stata

کارگاه کاربردی نرم افزار Stata
 • با سلام خدمت دانشجویان محترم لطفا پس از ثبت نام نهایی، از رسید خود عکس بگیرید و در نزد خود نگهداری نمایید.
  0
 • دسته
  1
 • 2
 • نام*نام کامل
  3
 • نام خانوادگی*نام کامل
  4
 • کد ملی*نام کامل
  5
 • شماره دانشجوئی*کامل
  6
 • رشته تحصیلی*کامل
  7
 • شماره تماس*
  8