انتخابات الکترونیک کانون‌های فـرهنگی مذهبی و هنری دانشگاه‌کاشان

۰۳ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۴ کد : ۱۸۰۹۱ فرهنگی دانشگاه کاشان
تعداد بازدید:۵۲

انتخابات الکتـرونیک کانــــــون‌های فـرهنگی مذهبـــــــی و هنـــری دانشگاه‌کاشان
برگزاری انتخابات: سوم الی چهــارم مهر ماه 1400
شـــروع رای گیری: ساعت 9:00 سوم مهر ماه 1400
پایان رای گیری: ساعت 23:00 چهارم مهر ماه 1400
اعضای کانون ها می توانند برای رای دادن به نامزد مورد نظر خود به پورتال پویا مراجعه نمایید:
pooya.kashanu.ac.ir
(مراجعه به سربرگ امور دانشجویی/ رای گیری الکترونیک)
نظر شما :