آرشیو اخبار

کسب رتبه های برتر در بین دانشگاه‌ها؛ این بار در عرصه فرهنگ و توسط دانشجویان

کسب رتبه های برتر در بین دانشگاه‌ها؛ این بار در عرصه فرهنگ و توسط دانشجویان

افتخار آفرینی بی سابقه کانون‌های فرهنگی مذهبی هنری دانشگاه کاشان در هشتمین دوره جشنواره ملی رویش در هشتمین جشنواره رویش و برای اولین بار در تاریخ فعالیت‌های فرهنگی هنری دانشگاه کاشان؛ کانون‌های دانشگاه کاشان توانستند به کسب ۴ رتبه برتر دست یابند.

ادامه مطلب